28.03 Alleluja!!!

Alleluja!!! Jezus żyje! Niech radość płynąca z tajemnicy Zmartwychwstania stanie się radością każdego z nas.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos

28.03 Alleluja!!!

Alleluja!!! Jezus żyje! Niech radość płynąca z tajemnicy Zmartwychwstania stanie się radością każdego z nas.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos