05.12 Spotkanie z górnikiem.

W ramach projektu,,Dzień Górnika, czyli barbórkowe spotkania z przedszkolakami” odwiedził nas dzisiaj górnik z Kopalni ,,Wieliczka”.

 
Google has deprecated the Picasa API. Please consider switching over to Google Photos