23.09 Warsztaty przyrodnicze.

We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych warsztatów przyrodniczych. Temat dzisiejszego spotkania – ,,Śladami dzikich mieszkańców lasu”.

 
cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received