23.09 Warsztaty przyrodnicze.

We współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych warsztatów przyrodniczych. Temat dzisiejszego spotkania – ,,Śladami dzikich mieszkańców lasu”.