UWAGA! KONKURS O ŚW. JÓZEFIE!

Kochanie Rodzice!

Celebrując Rok Świętego Józefa, pragniemy zorganizować w naszym przedszkolu konkurs plastyczny pt.: „Św. Józef Opiekun Najświętszej Rodziny i Opiekun naszych rodzin”.

W konkursie będą mogły brać udział prace wykonane samodzielnie przez dzieci, jak również te wykonane rodzinnie.
Technika prac dowolna, wielkość – A4 lub A3.

Pracę należy przynieść do Przedszkola w terminie
do 26 listopada.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 grudnia na zakończenie
Roku Św. Józefa.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Życzymy, aby św. Józef wypraszał potrzebne łaski dla wszystkich rodzin naszego przedszkola, a także dla rodzin przeżywających
różnego rodzaju trudności i kryzysy.

Święty Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny módl się za nami!

Św. Józef – z nim Chrystus stał się człowiekiem