Patron – Matka Anna Kaworek

Matka Anna Kaworek

Patron Przedszkola
„Matko Anno Ty masz takie dobre oczy,
w których miłość się uśmiecha tak jak mama…

Urodziła się 18 czerwca 1872r. w Biedrzychowicach na Śląsku. Już w wieku szkolnym zaczęło w jej sercu kiełkować ziarno powołania zakonnego. W 1894 r. przyjechała do Miejsca Piastowego (ówczesna Galicja), gdzie powstawały zgromadzenia zakonne tworzone przez bł. Bronisława Markiewicza. Tu spotkała się z rzeczywistością zupełnie odmienną od swoich wyobrażeń o klasztorze: waląca się plebania była kolebką dla przyszłych zgromadzeń michalickich, ciężka wyczerpująca praca w bardzo trudnych i prymitywnych warunkach, mało spoczynku, głód, niewiele czasu na modlitwę.

Ks. Bronisław Markiewicz przyniósł młodej Annie na powitanie duży, piękny krzyż i podał do ucałowania, jako zadatek Bożej miłości. To spotkanie z Ukrzyżowanym na samym początku nowego etapu życia wyznaczyło dalszy kształt jej życiowej drogi – nieustanny udział w krzyżowej drodze Chrystusa i dźwiganie ciężkiego krzyża obowiązków i doświadczeń.

W kryzysowym momencie swego powołania, na Górze Świętej Anny, poznała wyraźnie wolę Bożą, że ma się poświęcić dla ubogich dzieci i pozostała temu wierna do końca życia. W 1898 roku razem z pięcioma pierwszymi siostrami złożyła prywatne śluby na ręce ks. Markiewicza. Wybrana została na pierwszą przełożoną wspólnoty zakonnej. Posługę tę pełniła do końca swego życia, czyli przez 38 lat.

Pod kierunkiem Matki Anny siostry zaczęły tworzyć zakład wychowawczy dla dziewcząt, zorganizowały ochronkę dla dzieci i podjęły opiekę nad chorymi. Od 1900 roku swoją działalność rozszerzyły poza Miejsce Piastowe.

Po śmierci ks. Br. Markiewicza Matka Anna Kaworek przejęła ciężar odpowiedzialności za losy sióstr i wychowanek. Dzięki jej ofiarności i heroicznej nadziei siostry wytrwały w służbie najuboższym, wybudowały klasztor i doczekały się zatwierdzenia Zgromadzenia. Zmarła w opinii świętości 30 grudnia 1936r.

Obecnie siostry michalitki pracują w wielu miejscach w Polsce i na świecie prowadząc domy dziecka, przedszkola, świetlice środowiskowe, katechizując lub posługując jako zakrystianki i pielęgniarki.

W dniu 15 stycznia 2019r. został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek.

Modlitwa o beatyfikację

Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek
Boże w Trójcy Jedyny, uwielbiamy Cię za dar Twojej pokornej Służebnicy Matki Anny Kaworek, której serce rozmiłowane w Tobie rozpaliłeś ogniem miłości do dziecka biednego i wszystkich potrzebujących oraz dałeś Jej moc wiernego trwania pośród przeciwności.
Racz ukazać przez nią potęgę Twojej dobroci i miłości, i obdarzyć Ją chwałą ołtarzy.
Przez Jej wstawiennictwo udziel nam łaski … o którą prosimy Cię z ufnością.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …)