Ramowy Plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

Grupy młodsze (3, 4-latki)
7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci, rozmowy spontaniczne. Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań – konstrukcyjne, manipulacyjne, gry stolikowe, oglądanie książek, rysowanie.
8:40 – 9:05 Wprowadzenie w tematykę dnia. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania. Modlitwa poranna.
9:05 – 9:30 ŚNIADANIE.
Modlitwa po posiłku, czynności higieniczne po posiłku.
9:30 – 11:10 Czas przeznaczony na realizację Podstawy Programowej według programu autorskiego ,,Kosz malin” oraz wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Spacer, zabawy na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego / w razie niepogody zabawy ruchowe w sali.
11:10 – 11:30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem. Modlitwa.
11:30 – 12:10 OBIAD.
Modlitwa po posiłku.
12:10 – 13:40 Czynności higieniczne po obiedzie. Odpoczynek poobiedni: czytanie Biblii, literatury dziecięcej, słuchowiska. Zabawy na powietrzu, praca indywidulana z dzieckiem. Czynności porządkowe.
13:40 – 14:00 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. Modlitwa.
14:00 – 14:20 PODWIECZOREK.
Modlitwa po posiłku.
14:20 – 16:30 Ćwiczenia indywidualne wspierające rozwój dziecka, praca kompensacyjno-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy w kole, przy muzyce, ruchowe, teatralne, słuchanie literatury dla dzieci, rysowanie na tematy dowolne. Zabawy według zainteresowań własnych dzieci w sali lub na powietrzu oraz zabawy w kącikach tematycznych inspirowane przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU

Grupy starsze (5, 6-latki)
7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci, rozmowy spontaniczne. Zabawy swobodne, zabawy w kącikach zainteresowań – konstrukcyjne, manipulacyjne, gry stolikowe, oglądanie książek, rysowanie.
8:20 – 8:40 Wprowadzenie w tematykę dnia. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania. Modlitwa poranna.
8:40 – 9:00 ŚNIADANIE.
Modlitwa po posiłku, czynności higieniczne po posiłku.
9:00 – 11:50 Czas przeznaczony na realizację Podstawy Programowej według programu autorskiego ,,Kosz malin” oraz wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy i ćwiczenia ruchowe. Spacer, zabawy na powietrzu z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego / w razie niepogody zabawy ruchowe w sali.
11:50 – 12:10 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem. Modlitwa.
12:10 – 12:50 OBIAD.
Modlitwa po posiłku.
12:50 – 14:00 Czynności higieniczne po obiedzie. Odpoczynek poobiedni: czytanie Biblii, literatury dziecięcej, słuchowiska, zajęcia dydaktyczne. Zabawy na powietrzu, praca indywidulana z dzieckiem. Czynności porządkowe.
14:00 – 14:15 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed posiłkiem. Modlitwa.  
14:20 – 14:40 PODWIECZOREK.
Modlitwa po posiłku.
14:40 – 16:30 Ćwiczenia indywidualne wspierające rozwój dziecka, praca kompensacyjno-wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy w kole, przy muzyce, ruchowe, teatralne, słuchanie literatury dla dzieci, rysowanie na tematy dowolne. Zabawy według zainteresowań własnych dzieci w sali lub na powietrzu oraz zabawy w kącikach tematycznych inspirowane przez nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.

Rozkład dnia może ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji oraz pogody.

Zajęcia dodatkowe według ustalonego grafiku.