Dokumenty i Formularze

Przedszkole pracuje w oparciu o:

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Koncepcja pracy przedszkola

Statut

Statut naszego przedszkola jest dostępny tutaj

Formularze

Upoważnienie do odbioru dziecka

Klauzula informacyjna

Żywienie

RECEPTURY POTRAW PODAWANYCH DZIECIOM W PRZEDSZKOLU SĄ DOSTĘPNE U DYREKTORA.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie żywienia zbiorowego

Podstawowe alergeny pokarmowe

Procedury

Procedura – choroby przewlekłe

Procedura – przemoc w rodzinie

Procedura powypadkowa

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura udzielania pierwszej pomocy