Dokumenty i Formularze 2

Przedszkole pracuje w oparciu o:

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Koncepcja pracy przedszkola

Statut

Statut naszego przedszkola jest dostępny tutaj

Formularze

Upoważnienie do odbioru dziecka
Klauzula informacyjna

Żywienie

RECEPTURY POTRAW PODAWANYCH DZIECIOM W PRZEDSZKOLU SĄ DOSTĘPNE U DYREKTORA.
Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie żywienia zbiorowego
Podstawowe alergeny pokarmowe

Procedury

Procedura – choroby przewlekłe
Procedura – przemoc w rodzinie
Procedura powypadkowa
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
Procedura udzielania pierwszej pomocy